Het zomerkamp voor de knapen  en jonghernieuwers gaat door van 11 juli tot en met 21 juli.
Vervolgens vertrekken de jongknapen op 12 juli en keren ook op 21 juli terug.
Voor onze jongsten, de kabouters vertrekken we 2 dagen later. Dus van 14 juli tot en met 21 juli.

De kostprijs voor dit zomerkamp voor kabouters bedraagt €150*.  Voor jongknapen en knapen en jonghernieuwers is dit €170*.

Over te schrijven op het rekeningnummer: BE85 7380 2840 0006

 

Inschrijven kan hieronder…


*Indien u beschikt over een vrijetijdspas mag u de prijs halveren.